ZARZĄDZANIE
PRACOWNICZYMI PLANAMI
KAPITAŁOWYMI
icon
23 lata

historii ma nasz
najstarszy fundusz
inwestycyjny

icon
10 razy

zostaliśmy wybrani
Najlepszym TFI

icon
9,9 mld zł

ulokowali inwestorzy
w naszych funduszach

icon
20 lat

zarządzamy Pracowniczymi
Programami Emerytalnymi

icon
19 razy

fundusze Investors
zdobywały nagrody za
najlepszą efektywność

icon
174 tys.

klientów korzysta
z naszych usług

Nasza misja

Odpowiedzialnie i efektywnie zarządzamy powierzonymi nam pieniędzmi.

Dzięki konsekwentnej realizacji naszej misji chcemy stale umacniać pozycję firmy pierwszego wyboru dla inwestorów szukających usług profesjonalnego zarządzania aktywami.

icon

WYRÓŻNIAJĄ
NAS WYNIKI

  • Nasze najstarsze fundusze mają już ponad dwudziestoletnią historię, co czyni je jednymi z najdłużej działających tego typu podmiotów w Polsce.
  • Od 20 lat zarządzamy Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE). Dzięki temu wiemy jak wspomóc pracodawców na każdym etapie uruchamiania i prowadzenia tego typu programów.
  • Od lat jesteśmy w ścisłej czołówce najefektywniejszych TFI w rankingach niezależnych specjalistów. W 2018 r. zostaliśmy uznani za najlepszą firmę zarządzającą funduszami przez dziennik Rzeczpospolita, Gazetę Giełdy i Inwestorów PARKIET oraz Analizy Online.
  • Nasze fundusze mieszane, inwestujące w akcje i obligacje (czyli takie, których konstrukcja jest najbardziej zbliżona do określonej przez ustawodawcę dla PPK) zajmują czołowe miejsca w rankingach długoterminowej efektywności.
  • Zamierzamy wspomagać przedsiębiorstwa na każdym etapie wdrożenia PPK. Dzięki 18-letniemu doświadczeniu wiemy jak wdrażać programy emerytalne w zarówno w dużych przedsiębiorstwach i międzynarodowych korporacjach, jak i małych i średnich spółkach.
  • Zapewnimy stałą współpracę w trakcie funkcjonowania Planów.
icon

Fundusze mieszane
to nasza specjalność

Zdobyte nagrody to efekt bardzo dobrych wyników funduszy Investors. Nasze fundusze mieszane, inwestujące zarówno w akcje, jak i obligacje (czyli takie, których polityka inwestycyjna jest najbardziej zbliżona do określonej przez ustawodawcę dla PPK), zajmują czołowe miejsca w rankingach długoterminowej efektywności.

Analizy Online - Alfa 2019
Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Analizy Online - Alfa 2017
Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Analizy Online - Alfa 2016
Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Wyróżnienie w Rankingu
Analiz Online 2015
Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Analizy Online - Alfa 2014
Najlepszy fundusz stabilnego
wzrostu

Analizy Online - Alfa 2013
Najlepszy fundusz stabilnego
wzrostu

Analizy Online - Alfa 2019
Najlepszy fundusz zrównoważony

Analizy Online - Alfa 2018
Najlepszy fundusz zrównoważony

Gazeta Parkiet - Złoty Portfel 2016
Najwyższa stopa zwrotu

Wyróżnienie w Rankingu
Analiz Online 2015
Najlepszy fundusz zrównoważony

Gazeta Parkiet - Złoty Portfel 2015
Najwyższa stopa zwrotu

Analizy Online - Alfa 2014
Najlepszy fundusz zrównoważony

Analizy Online - Alfa 2013
Najlepszy fundusz zrównoważony

Gazeta Parkiet - Złoty Portfel 2013
Najwyższa stopa zwrotu

Źródło: Analizy Online, obliczenia własne. Dane na: 31.12.2020

Jak osiągamy tak dobre wyniki inwestycyjne

Zarządzając aktywami konsekwentnie kierujemy się zasadami, dzięki którym osiągamy ponadprzeciętne stopy zwrotu.

icon

Dążymy do pełnej alokacji, czyli do tego, aby jak największa część portfela była zainwestowana w atrakcyjne aktywa.

icon

Wybieramy najlepsze inwestycje. Spółka, aby znaleźć się w orbicie zainteresowania, musi m.in. mieć atrakcyjny produkt lub usługę, dobre wyniki finansowe i wiarygodny zarząd.

icon

Wykorzystujemy dywersyfikację geograficzną. W portfelu naszych funduszy dominują spółki polskie, ale inwestycje zagraniczne pozwalają zarabiać w innych regionach świata i obszarach gospodarki, co zmniejsza ryzyko.

Polityka inwestycyjna funduszy zdefiniowanej daty, w których lokowane będą oszczędności gromadzone w PPK, zakłada inwestowanie zarówno w  akcje, jak i papiery dłużne. Większość środków inwestowana będzie w Polsce, jednak możliwa jest też częściowa dywersyfikacja geograficzna portfela.
Mamy 20‑letnie doświadczenie w zarządzaniu tego typu funduszami, a naszą efektywność potwierdzają nagrody przyznane przez niezależnych specjalistów.

Pobierz ofertę

Pobierz Prospekt Investor PPK SFIO

Pobierz Regulamin PPK

Przeczytaj ogłoszenie o zmianach w Regulaminie PPK

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas nieokreślony

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas określony

Skontaktuj się z nami

Będziemy wspierać działy prawne i HR w przygotowaniu projektów umów i wzorów dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Zapewniamy elektroniczny system rejestracji umów. Doświadczenie zdobyte przy uruchamianiu Pracowniczych Programów Emerytalnych i stałej współpracy z pracodawcami i pracownikami pozwala nam też zapewnić silne wsparcie w komunikacji wewnętrznej.

Pobierz ofertę

Pobierz Prospekt Investor PPK SFIO

Pobierz Regulamin PPK

Przeczytaj ogłoszenie o zmianach w Regulaminie PPK

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas nieokreślony

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas określony

Skontaktuj się z nami

Zapewniamy wsparcie i opiekę pracownika Investors TFI na wszystkich etapach wdrażania oraz obsługi PPK. Udostępniamy system informatyczny do obsługi PPK od strony pracodawcy (zgłaszanie pracowników do PPK, bezpieczne przekazywanie list składek, składanie dyspozycji), jak również system umożliwiający pracownikom zarządzanie rachunkami PPK.

Pobierz ofertę

Pobierz Prospekt Investor PPK SFIO

Pobierz Regulamin PPK

Przeczytaj ogłoszenie o zmianach w Regulaminie PPK

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas nieokreślony

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas określony

Skontaktuj się z nami

Na wartość oszczędności zgromadzonych w PPK, poza wysokością wpłacanej składki, w największym stopniu wpływać będzie efektywność, jaką wykaże się firma zarządzająca. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, których polityka inwestycyjna jest zbliżona do tej, która określona została dla funduszy PPK. Naszą efektywność potwierdzają osiągnięte wyniki oraz liczne nagrody przyznane przez niezależnych ekspertów.

Pobierz ofertę

Pobierz Prospekt Investor PPK SFIO

Pobierz Regulamin PPK

Przeczytaj ogłoszenie o zmianach w Regulaminie PPK

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas nieokreślony

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas określony

Skontaktuj się z nami

Od lat współpracujemy ze związkami zawodowymi prowadząc szkolenia dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych, będących w swej konstrukcji bardzo zbliżonymi do PPK. Służymy pracownikom naszą wiedzą zarówno na etapie wdrażania, jak i dalszego funkcjonowania PPE. Zdobyte doświadczenie umożliwia nam przygotowywanie informacji i szkoleń dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych dokładnie odpowiadających na potrzeby pracowników.

Pobierz ofertę

Pobierz Prospekt Investor PPK SFIO

Pobierz Regulamin PPK

Przeczytaj ogłoszenie o zmianach w Regulaminie PPK

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas nieokreślony

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas określony

Skontaktuj się z nami

Każdy z pracowników uczestniczących w PPK ma możliwość skorzystania z systemu Investor Online, służącego do zarządzania rachunkiem. Daje on możliwość między innymi sprawdzania wartości posiadanych środków w PPK, podglądu historii transakcji na rachunkach oraz składania dyspozycji.

Dodatkowym wsparciem dla pracowników jest call center, za pośrednictwem którego pracownicy mogą uzyskiwać informacje na tematy związane z PPK oraz składać dyspozycje dotyczące rachunku PPK.

Pobierz ofertę

Pobierz Prospekt Investor PPK SFIO

Pobierz Regulamin PPK

Przeczytaj ogłoszenie o zmianach w Regulaminie PPK

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas nieokreślony na czas nieokreślony

Pobierz wzór umowy o zarządzanie PPK na czas określony na czas nieokreślony

Skontaktuj się z nami